Půjčovna čerpadel

Co potřebujete k zapůjčení?

Pro fyzické osoby
- občanský průkaz
- druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)

Pro právnické osoby
- výpis z obchodního rejstříku
- občanský průkaz

- druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)

Podmínky zapůjčení:

Složení kauce:
Při zapůjčení je nutno složit zálohu na zařízení od 1.000,-Kč do 15.000,-Kč bez DPH v závislosti na typu půjčovaného zařízení. Tato záloha je vratná při navrácení vypůjčeného zařízení. Kauce slouží k pokrytí případných nákladů, spojených s nedodržením obchodních podmínek, popř. k započtení pronájmu.

Zaplacení pronájmu:
Po vrácení zapůjčeného čerpadla a uhrazení částky ve výši dle typu zařízení za každých započatých 24 hodin.

Poznámka:
Pro čerpadla půjčené v pátek od 12:00 hod do 15:00 hod a vrácené v pondělí do 10:00 hodin je účtována sazba za dva dny.

Vrácení čerpadel:
Vrácení max do 10:00 hod následujícího dne. Při nedodržení bude účtováno dalších 24 hodin. Při vrácení značně znečištěného čerpadla poplatek za čištění 500,-Kč bez DPH.